Skogshistoriskt forum

Senast ändrad: 2015-03-13 15:16

 

Dikare

Detta material syftar till att ge lekmannen och den intresserade en inblick i hur markerna i detta land fördelats och använts sedan medeltiden. Ägoförhållandena och vilka som haft nyttjanderätten till markområden har ändrats ett flertal gånger under seklernas gång.

Välkommen till skogshistoriskt forum

Under denna rubrik avser vi att presentera skogshistorisk forskning, litteraturtips, såväl vetenskapliga som populärvetenskapliga verk. Detta görs i samarbete med Institutionen för skoglig vegetationsekologi, SLU Umeå.

Detta material syftar till att ge lekmannen och den intresserade en inblick i hur markerna i detta land fördelats och använts sedan medeltiden. Ägoförhållandena och vilka som haft nyttjanderätten till markområden har ändrats ett flertal gånger under seklernas gång. Maktpolitiska faktorer har i hög grad spelat in. När dessa har ändrats har synen på markanvändning och äganderätt också ändrats.

Materialet är på inget sätt fullständigt, men ger förhoppningsvis en inblick i spelet om marken även för den som ej är insatt sedan tidigare. Webben är ett medium som inte bör användas för mer utförliga redovisningar i text.

Den som vill fördjupa sig hänvisas till skriven litteratur, samt en del material som finns på webben. Utöver de angivna källorna och lästipsen finns massvis med litteratur om avvittringen och fördelningen av skogstillgångarna. Skogsbiblioteket, SLU, Kungliga Skogs och Lantbruksakademien eller Skogshistoriska sällskapet är utmärkta ställen att kontakta om man vill hitta litteratur inom ämnet. Ivar Palo Projektledare för SkogsSverige på internet


Efterhand kommer sidan att fyllas med mer information.
Nedanför kommer vi eftersom att lägga upp skogshistoriska länkar

Skogshistorisk litteratur
Skogsägande i Norrland sedan medeltiden
Skogsbibliotekets skogshistoriska bilder
Skog och historia, Riksantikvarieämbetet
Skogshistoriska sällskapet
Skogsmuseer i Sverige
Gotländsk skogshistoria