Finns viljan att prioritera ett nytt strategiskt innovationsområde?

Skogsindustrin och textil- och modebranschen utmanas av en allt hårdare konkurrens. Marknaden för tidnings- och tryckpapper är vikande, textilindustrins råvaruförsörjning sviktar och produkter från låglöneländerna baseras på miljöbelastande produktion. De bägge branscherna har därför genomfört ett unikt samverkansprojekt, Made in Sweden – Future Textiles and Paper, under ledning av Mittuniversitetet. / Dagbladet

Nyhetsarkiv

 • SkogsSverige har publiceringsstopp 29/8 - 2/9

  SkogsSverige har publiceringsstopp 29/8-2/9

  Kategorier: Skog
  SkogsSverige byter webbleverantör och i samband med detta kommer vi även att byta den tekniska plattformen. Det gör att vi behöver ha ett kortare publiceringsstopp den 29/8 till den 2/9. Från den 3/9 räknar vi med att allt ska vara i drift och att SkogsSveriges nyheter åter ska kunna publiceras. Webbadressen blir naturligtvis densamma som förut, dvs skogssverige.se.
 • Karin Emilsson lämnar Södra

  Karin Emilsson, teknisk direktör, har valt att efter 27 år i företaget satsa på en karriär utanför Södra. Karin Emilsson har under sina år i koncernen haft olika roller, både inom Södra Cell i Mönsterås och Värö och senare också inom forskning och utveckling (FoU). / Södra
 • Nöjda utställare, rätt besökare och drönarna fick sitt genombrott i skogen

  Kategorier: Skog
  Första upplagan av skogsmässan MellanskogsElmia 22-23 augusti i Sala blev en framgång på alla sätt, utom räknat i antalet besökare. – På sitt sätt var MellanskogsElmia bättre än de stora mässorna. Där är det många besökare och många språk. Hit kom entreprenörerna, skogsägarna och skogens tjänstemän och vi hade tid för dem, säger Eero Lukkarinen, VD för Ponsse AB. / MellanskogsElmia
 • Skogsslingan på MellanskogsElmia

  MellanskogsElmia: Dokumentera det som förstörts i branden

  Kategorier: Skog
  Sture Karlsson, vd, Mellanskog tackade alla inblandade och berättade om hur organisationen byggts upp under skogsbranden i Västmanland. Eva Blomdahl och Jan Bertholdsson, från LRF Konsult gav råd om vad de branddrabbade nu bör tänka på när de kan återvända till sina hem. Åhörarna fick veta att de drabbade bör dokumentera det som förstörts i branden och de fick också skattetekniska råd.
 • Tusentals besökare på MellanskogsElmia 2014

  MellanskogsElmia: Ytterligare 78 miljoner till branddrabbade enligt Eskil Erlandsson

  Kategorier: Skog
  Under fredagseftermiddagen besökte landsbygdsminister Eskil Erlandsson MellanskogsElmia och utlovade i Centerns monter ytterligare 78 miljoner till de drabbade efter skogsbranden i Västmanland. Skogforsks seminarium minskning av markskador handlade bland annat om att risa vägar och att ha koll på markfuktigheten via kartor. Besökarna fick se storskaligt till småskaligt skogsbruk med tillhörande maskiner och även ett antal utbildningar som krävs.
 • Karin Perers, styrelseordförande Mellanskog

  MellanskogsElmia: Skogen och människorna i det biobaserade samhället

  Kategorier: Skog
  - Vi riktar vårt stora tack och respekt till alla som arbetat med den stora skogsbranden i Västmanland, sa Karin Perers, styrelseordförande i Mellanskog, i sitt inledningstal till MellanskogsElmia. Skogsägare planerar för flera generationer framåt i tiden och det är ett under att inte fler kom till skada i de brandhärjade områdena. Karin Perers fortsatte med att tala om det biobaserade samhället där vi kommer att gå från oljans svarta atomer till skogens gröna guld. - Hälften av Sveriges skog ägs av familjerna och vi får inte glömma bort de handlingskraftiga människorna, sa Karin Perers.
 • Kollo för tjejer om skog och rovdjur

  Intresset för skog och rovdjur är stort bland tjejer mellan 11-13 år i Gävleborg - så stort att tre upplagor av kollot fick köras i Järvsö på De 5 Stora under de sista veckorna på sommarlovet.
 • SkogsSverige rapporterar från MellanskogsElmia

  Kategorier: Skog
  SkogsSverige kommer att rapportera i alla våra digitala medier från MellanskogsElmia den 22-23/8. Skogsmässan som är den största mötesplatsen för det mellansvenska skogsbruket finns på Ösby Naturbruksgymnasium i Saladamm, norr om Sala. Följ SkogsSverige på Facebook och Twitter när vi löpande lägger in aktiviteter från evenemanget och vi kommer under fredagen den 22/8 och lördagen den 23/8 att enbart publicera nyheter om MellanskogsElmia på vår webbplats.
 • Hög tid att anmäla sig till Jorden och Skogen i Stan 1-2 okt , Jamtli - Östersund

  Jorden och skogen har en mycket stor betydelse för oss alla. Den 1-2 oktober är det så dags för de populära elevdagarna på Jamtli för elever som går i årskurs 4-6.
 • Hög tid att anmäla sig till Jorden och Skogen i Stan 1-2 okt , Jamtli - Östersund

 • SCA invigde Sörgraninge mångfaldspark

  Kategorier: Friluftsliv & jakt, Massa- och pappersindustrin
  Med kulning, plakettuppsättning och många intressanta föredrag invigdes den 19 augusti SCAs tredje mångfaldspark, Sörgraninge i Ångermanland. Invigningen gjordes i samarbete med Länsstyrelsen i Västernorrland som invigde två nya naturreservat. – I parkerna ska vi använda en mångfald av åtgärder och skötselmetoder för att förstärka de värden som redan finns och för att skapa nya, säger Mats Sandgren, vd för SCA Skog. / SCA
 • Välkommen på invigningen av Sörgraninge mångfaldspark och två nya naturreservat i Ångermanland

  Tisdag den 19 augusti inviger SCA i samarbete med Länsstyrelsen i Västernorrlands län Sörgraninge mångfaldspark och två nya naturreservat. SCAs mångfaldsparker är större landskapsavsnitt på flera hundra hektar, där minst halva skogsmarksarealen ska avsättas eller skötas för att gynna natur- och kulturvärden. I parkerna ska vi använda oss av en mångfald av åtgärder och skötselmetoder för att förstärka de värden som redan finns och för att skapa nya.