Finns viljan att prioritera ett nytt strategiskt innovationsområde?

Skogsindustrin och textil- och modebranschen utmanas av en allt hårdare konkurrens. Marknaden för tidnings- och tryckpapper är vikande, textilindustrins råvaruförsörjning sviktar och produkter från låglöneländerna baseras på miljöbelastande produktion. De bägge branscherna har därför genomfört ett unikt samverkansprojekt, Made in Sweden – Future Textiles and Paper, under ledning av Mittuniversitetet. / Dagbladet

Nyhetsarkiv

  Annons
 • Uppgradering av Invercote - anpassning till marknadskrav

  Kategorier: Massa- och pappersindustrin
  Iggesund Paperboard aviserar en uppgradering av sin flaggskeppsprodukt Invercote. Från och med sommaren 2015 förses den mest sålda kartongen i Invercote-familjen, Invercote G med en lättbestruken motsida. / INS
 • Skogen i Skolan söker medarbetare för projektanställning

  Skogen i Skolans nationella kansli söker en medarbetare för projektanställning under år 2015 med start omgående. Vi satsar nu på att nå ut till skolor i Stockholms län. Ditt uppdrag blir att tillsammans med verksamhetsledare sätta upp strukturerade mål för att göra skräddarsydda aktiviteter, kontakta skolor, förmedla material och hålla i informationsmöten. Meriterande är pedagogisk insikt och kunskap samt/eller naturvägledande och skoglig kunskap. Du ska ha en grundinställning av att veta att du vill, du kan, du vågar och du får! Sänd din ansökan till asa@skogen.se senast 2015-02-15.
 • SkogsSverige önskar god jul och gott nytt år!

  Kategorier: Skog
  SkogsSverige önskar alla besökare på webbplatsen en god jul och ett gott nytt år! Den 12/1 kommer åter nyheter att publiceras och det går att ställa frågor i Frågelådan igen. Allt gott inför 2015!
 • Årets stödmedel fördelade i Erik Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande

  Kategorier: Skog
  Styrelsen i Erik Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande har vid ett styrelsemöte i december 2014 fördelat drygt 400 000 kr. Erik Stenströms stiftelse för ekskogsbrukets främjande bildades 2012 med ett donerat startkapital på 10 miljoner kronor från jägmästare Erik Stenström. Avkastningen ska årligen delas ut till forskare eller privatpersoner som vill utveckla eller öka kunskapen kring eken och dess skötsel.
 • Nu är försäljningen av Skogis-granar igång!

  Kategorier: Julgranar, Skog
  På söndagen den 14/12 startade julgransförsäljningen för Skogis-granar. Det är SLU:s jägmästarstudenter som åker ner till Stockholm för att under tio dagar sälja granar till folket i huvudstaden. Detta är en gammal tradition, det här året blir det 51:a året i ordningen. Anledningen till denna försäljning är att samla in pengar till en studieresan som kommer ske i utbildningens slutskede.
 • SCA lanserar Solo Print, ett enkelsidigt bestruket förpackningspapper

  Kategorier: Massa- och pappersindustrin
  SCA har utvecklat Solo Print, ett enkelsidigt bestruket förpackningspapper i sin produktfamilj Sustainable Packaging. Ett papper som ger tryckbarhet i klass med exklusiva tidskrifter och som har en av marknadens bästa miljöprofil. Den nya produkten, Solo Print, är ett speciellt utvecklat papper för flexibla förpackningar som påsar, omslagspapper, flowpack och banderoller. Solo Print kännetecknas av mycket hög tryckkvalitet och mycket hög opacitet (mindre ogenomskinlig). / INS
 • Iggesund satsar på organisk tillväxt

  Kategorier: Massa- och pappersindustrin
  Styrelsen för Holmenkoncernen, där Iggesund Paperboard ingår, beslutade på onsdagen att ge klartecken för investeringar för sammanlagt 530 miljoner SEK i anläggningarna Iggesunds Bruk, Sverige, och Workington, England. / INS
 • Uthålliga energiinvesteringar ger Iggesund miljömässig trovärdighet

  Kategorier: Massa- och pappersindustrin
  Iggesund Paperboard arbetar systematiskt för att minska sin miljöpåverkan, något som i allt högre grad vinner internationella erkännanden. I oktober tilldelades Iggesund priset ”Bio Strategy of the Year” av branschorganisationen Pulp & Paper Industry (PPI) för sina tunga investeringar för att minska sina fossila koldioxidutsläpp. / INS
 • Anders Arnell, CNV och Åsa Godeau, SiS är arrangörer för seminariet

  Kommunikation om skog - i skogen!

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Seminariet på KSLA, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, berörde olika metoder för naturvägledning och utomhuspedagogik. Syftet var att lyfta fram goda exempel och diskutera praktiska och strategiska kommunikationsmetoder samt att skapa en mötesplats och ett utvecklingsforum. Intresset för skogens sociala värden är större än någonsin och därmed behovet av att samarbeta kring kommunikationsfrågor. Seminariet vände sig till de som arbetar med kommunikation/naturvägledning/pedagogik/sociala värden i skogslandskapet. Ett flertal föredragshållare berättade om sina erfarenheter och dagen avslutades med en workshop. Centrum för naturvägledning, CNV, Föreningen Skogen och Skogen i Skolan var arrangörer.
 • Anton Larsson, PR-ansvarig för Skogis granar och ambassadör för SkogsSveriges sociala medier

  Snart kommer Skogis-granarna till Stockholm!

  Kategorier: Forskning & utbildning, Julgranar, Skog
  Anton Larsson är PR-ansvarig för Skogis granar och är ambassadör för SkogsSveriges och Skogen i Skolans Facebook-sida och Twitter-konto under december. Jägmästarstudenterna åker till Skåne och hugger de svenska granarna nu i helgen för att sedan börja med försäljningen i Stockholm den 14 december. Genom Antons inlägg och tweets kan du följa studenterna under huggningen och försäljningen.
 • Börje Börjesson, stf prefekt Skogsmästarskolan, tar emot Silverkvisten

  Börje Börjesson tilldelades Silverkvisten på seminarium om skogskommunikation

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Börje Börjesson, ställföreträdande prefekt på Skogsmästarskolan fick utmärkelsen Silverkvisten från Föreningen Skogen på seminariet "Kommunikation om skog - i skogen". Seminariet arrangerades av Föreningen Skogen, Skogen i Skolan och CNV, Centrum för naturvägledning. Börje har länge arbetat för att få ett mer jämställt perspektiv i Skogsmästarprogrammet. - Jag är både tacksam och rörd för Silverkvisten. Vi strävar efter att få ett jämnare resultat på våra ansökningar till utbildningen vad gäller jämställdhet och arbetar kontinuerligt med genus och lika villkor, sa Börje Börjesson. Åsa Godeau, verksamhetsledare för Skogen i Skolan, läste motiveringen och förrättade utmärkelsen.
 • 22 000 unika omslag

  Kategorier: Massa- och pappersindustrin
  När Iggesund Paperboard planerade att för första gången göra ett digitaltryckt omslag till sin inspirationstidning Inspire så var ambitionsnivån hög. Hela tidningen ägnades åt digitaltryck målsättningen var att dessutom producera 22 000 unika omslag på ett sätt som inte gjorts tidigare.