Skogskollo för tjejer

Är du tjej och vill uppleva skogen under sommarens bästa dagar? Välkommen till skogskollo för tjejer! Under några härliga dagar i augusti får du chans att på olika sätt uppleva och utforska skogen. På programmet finns allt från att köra skogsmaskin till att skapa med material från skogen och självklart att leka, grilla och umgås med nya vänner! Du får också träffa spännande människor och företag som arbetar med skogen på olika sätt. Kollot pågår under två dagar med en övernattning och vänder sig till tjejer i Västerbotten som börjar årskurs 6 till hösten. / Mera Skog

Nyhetsarkiv

 • Skogsnäringsveckan 2015 - Invigningsdagen

  Föreningen Skogen
 • Iggesund sänker koldioxidutsläppen ytterligare

  Kategorier: Massa- och pappersindustrin
  Iggesund Paperboards svenska massa- och kartongtillverkning vid Iggesunds Bruk sänkte sina fossila koldioxidutsläpp med 86 procent från 2013 till 2014, från en redan låg nivå. Det är bland annat resultatet av investeringen i en ny sodapanna som stod färdig i juni 2012.
 • Vårförsöket 2015 - lövsprickning i skog och öppen mark

  Vill du och dina elever delta i riktig forskning? Under två år har vi genomfört ”Höstförsöket” där tusentals elever från Abisko till Trelleborg har deltagit. Det har gett enastående forskningsdata som presenterats på en vetenskaplig konferens och väckt mycket nyfikenhet bland forskningskollegor i andra länder. Nu bjuder vi in till ett nytt samarbete mellan skola och forskning med utgångspunkt i naturens kalender.
 • Victoria Boström, student på Skogsmästarskolan och ambassadör för SkogsSveriges Facebook och Twitter

  Victoria upptäckte skogssektorns möjligheter på tjejkursen

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Victoria Boström är ambassadör för SkogsSveriges och Skogen i Skolans Facebook-sidor och Twitter-konton. Hon är uppväxt i Västmanland och fick upp ögonen för det skogliga yrket när hon gick en skogskurs för tjejer. Efter kursen gick hon skogligt basår i Värnamo och studerar nu på Skogsmästarskolan i Skinnskatteberg. Sedan början av 2014 är Carl Danielsson vår ambassadör. Han går andra året av tre på Skogsmästarprogrammet. Följ Victoria och Carl på vår Facebook och Twitter!
 • Möt Björn Johansson, Carl-Henrik Palmér och höjdhoppslegendaren Stefan Holm

  Kategorier: Skog
  Varmt välkommen till Skogshem & Wijk på Lidingö kl 17:00 på tisdag 17/3 för att träffa Björn Johansson, vd Moelven Skog och en av författarna till Timmerboken, Carl-Henrik Palmér. Moelven Skog genomför tillsammans med Stefan Holm och författarna till Timmerboken en ”Road trip” till sex städer där vi kommer att träffa 250 skogsägare per kväll för att ge dem svar på hur de kan bedriva bättre skogsskötsel, få ett lönsammare skogsbruk och mer timmer i skogen.
 • Energismart metod att producera nanocellulosa

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Marcus Wallenbergpriset 2015 tilldelas en forskargrupp från Japan och Frankrike för deras vidareutveckling av en energieffektiv metod att tillverka nanofibrillär cellulosa. Stabilisatorer i kemikalier, mat och kosmetika, råmaterial till textilfibrer eller kompositer eller material till förband är några exempel på tänkbara användningsområden.
 • Satellitbild

  Satellitbilder för skogen - Metria sätter RapidEye i fokus!

  Kategorier: Skog
  Den 16:e mars hålls en informationsdag på Arlanda, om satellitsystemet RapidEye. Inbjudna är bland annat representanter för skogsbranschen i Sverige. Den 16:e mars hålls en informationsdag på Arlanda, om satellitsystemet RapidEye. Inbjudna är bland annat representanter för skogsbranschen i Sverige.
 • Invercote G från Iggesund: Uppgraderad för bättre digitaltryck

  Kategorier: Massa- och pappersindustrin
  ”Vi ser närmast en explosion av kartongförpackningar på marknaden för digitaltryck. För oss som erbjuder styv kartong med högsta kvalitet är det en fantastisk utveckling”, berättar Fredrik Lisinski, ansvarig för utvecklingen av Iggesund Paperboards försäljning till digitaltryck. / Iggesund Paperboard
 • Lika villkor inom skogssektorn

  Kategorier: Lika villkor, Skog
  Den 8 mars firades den internationella kvinnodagen. På SkogsSverige firar vi detta med att under våren utöka antalet sidor under ämnet Lika villkor samt intervjua ett antal nyckelpersoner inom skogssektorn. Tina Sjöström arbetar med detta på SLU och ansvarar för innehållet på SkogsSveriges sidor om LIka villkor. Begreppet ”lika villkor” kan definieras som ett samlingsbegrepp för alla frågor som rör diskriminering. Begreppet är skiljt från begreppet jämställdhet, och har mer likheter med begreppet jämlikhet. Jämställdhet innebär lika rättigheter, skyldigheter och möjligheter för män och kvinnor inom alla områden i livet.
 • Biodrivmedel från skogen: Goda resultat i pilotskaleexperiment om förgasning av skogsrester

  Kategorier: Bioenergi
  Det går att använda biomassarester från skogsbruket för att göra syntesgas med hög energieffektivitet. Det har forskare i Bio4Energy visat i pilotskaleexperiment med trycksatt medströmsförgasning utförda vid SP Energitekniskt centrum i Piteå. / Bio4Energy
 • Svenskarna fortsatt bland de bästa i världen på pappersåtervinning

  Kategorier: Massa- och pappersindustrin
  Svenska folket fortsätter att ligga i världstoppen när det gäller pappersåtervinning, över 90 procent av allt papper källsorteras. Anledningen är ett väl fungerade återvinningsystem, åtta av tio svenskar säger att de har kort avstånd till tidningsinsamlingen. Det visar en ny undersökning från United Minds.
 • SkogsSveriges webbplats, skogssverige.se

  SkogsSverige besvarar dina skogliga frågor

  Kategorier: Skog
  SkogsSverige grundades 1995 på initiativ av flera parter inom skogssektorn och var en pionjär inom sitt området. 2011 tog Föreningen Skogen över ansvaret för verksamheten från SLU och sedan dess har den faktabaserade informationen kompletterats och ämnesområdena renodlats. Nyhetsbreven har utökats i antal och de sociala medierna har ambassadörer i form av studenter från skogliga utbildningar. Under 2013-2014 har sidornas innehåll förhöjts med fotografier från bildbyrån Skogen bild samt med illustrationer. Dessutom har sökfunktionen i SkogsSveriges frågelåda förbättrats så att du lättare ska kunna hitta svar på dina skogliga frågor. Under ämnet Lika villkor hittar du metoder för genus, jämställdhet och likabehandling. En övergång till responsiv design pågår och den nya versionen kommer att sjösättas efter årsskiftet.