Skogskollo för tjejer

Written by admin On the 0 Comments
Är du tjej och vill uppleva skogen under sommarens bästa dagar? Välkommen till skogskollo för tjejer! Under några härliga dagar i augusti får du chans att på olika sätt uppleva och utforska skogen. På programmet finns allt från att köra skogsmaskin till att skapa med material från skogen och självklart att leka, grilla och umgås med nya vänner! Du får också träffa spännande människor och företag som arbetar med skogen på olika sätt. Kollot pågår under två dagar med en övernattning och vänder sig till tjejer i Västerbotten som börjar årskurs 6 till hösten. / Mera Skog

Nyhetsarkiv

 • Den nya älgförvaltningen i Västerbotten är en framgång

  Kategorier: Friluftsliv & jakt
  2012 infördes en ny älgförvaltning i Sverige där markägare och jägare samverkar inom älgskötsel- och älgförvaltningsområden. Syftet var att skapa en älgstam av hög kvalitet och i balans med betesresurserna. I stora delar av Västerbotten är vi nu nära målet att skapa balans. Nästa steg är att lägga mer fokus på att förbättra älgstammens kvalitet.
 • Mellanskog förvaltar Härjedalens skogar

  Mellanskog förvaltar Härjedalens skogar

  Kategorier: Skog
  Efter genomförd upphandling har uppdraget att förvalta Härjedalens kommuns skogsinnehav gått till Mellanskog. Det totala skogsinnehavet är 2 400 ha varav 1 600 är produktiv skog. En del av innehavet är tätortsnära med speciella krav på anpassning.
 • Norra utmanar Skogssverige

  Kategorier: Lika villkor, Skog
  Idrottsrörelsen präglas till stor del fortfarande av manliga normer och maktstrukturer, där män även gynnas vad gäller sponsring. Av den anledningen beslutade Norra 2013 att fördela sina sponsringsmedel rättvist, så att kvinnor och män ska ges samma möjligheter att utöva sin idrott. Nu har skogsägarföreningen valt att ta sitt engagemang ett steg längre.
 • Eva Alfredsson, Tillväxtanalys, Helena Sjögren och Karolina Boholm, Skogsindustrierna

  På väg mot bioekonomin på Skogsnäringsveckan 2015

  Kategorier: Skog
  Efter att HKH Prins Carl Philip hade förrättat utdelningen av årets utmärkelser tog deltagarna del av parallella seminarier. Eva Alfredsson på Tillväxtanalys presenterade en fallstudie om grön omställning för den svenska skogsindustrin. Helena Sjögren och Karolina Boholm, Skogsindustrierna berättade om vad som krävs av branschen. Därefter blev det paneldebatt om hur skogen gör mest klimatnytta. Helén Williams, Karlstad universitet, berättade om hur rätt förpackningar leder till mindre matsvinn. Dagen avslutades med att Karl Hedin dubbades till Riddare av Trämarknadsorden av styrelseordförande Per Lindberg, Skogsindustrierna. #snv15
 • 2015 års pristagare på Skogsnäringsveckan med HKH Prins Carl Philip

  Bioekonomi för skogssektorn på Skogsnäringsveckan 2015

  Kategorier: Skog
  Med bioekonomi avses en ekonomi som utnyttjar förnybara naturresurser för att skapa näring, energi, produkter och tjänster. Detta tema var i fokus på invigningsdagen den 14 april. Skogens gröna guld växer mellan städerna och landsbygdsföretagen förser de växande storstäderna med trähus. Politikerna satsar på ett innovationsråd och på samverkansprojekt samt forskning. Sverige är Nordens största forskningsproducent och publicerar 42% av Nordens vetenskapliga artiklar. - Ni lever i ett välsignat land, med all värdefull skog som Sverige har, menade Theodor Kallifatides. Per Schlingmann sa att vi skulle tro på GUD, dvs Globalisering, Urbanisering och Digitalisering. H.K.H Prins Carl Philip förrättade utdelningen av Föreningen Skogens utmärkelser. Läs mer om invigningsdagens förmiddag.
 • Skogsnäringsveckan 2015 - Invigningsdagen

  Föreningen Skogen
 • Elever på Skogsmästarskolan på studiebesök i Slovenien

  Carl berättar om Skogsmästarnas studieresa till Slovenien

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Carl Danielsson är SkogsSveriges ambassadör för vår Facebook och Twitter. Carl studerar på Skogsmästarskolan och berättar med egna ord om deras upplevelser i Slovenien. Under den fjärde terminen på utbildningen åker eleverna på en studieresa för att få inblick i skogsbruket och synen på skogen som naturresurs i andra europeiska länder.
 • Skogsnäringsveckan inleds och öppnar dialogen kring skogens unika betydelse för bioekonomin

  Kategorier: Skog
  HKH Prins Carl Philip, närings- och innovationsministern Mikael Damberg och EU-parlamentarikern Jytte Guteland deltar tillsammans med företrädare för näringsliv, forskning och politik. Skogsindustrierna bjuder in till en mötesplats med ett 30-tal seminarier och möten under 13-16 april med 17 andra arrangörer.
 • Finnish forest industry’s exports stumble momentarily

  Kategorier: Forestry
  Weak economic growth will slow down exports of the Finnish forest industry. Never-theless, investments on production capacity will increase export volumes of pulp, paper board and sawmilling industries already this year. Exports will grow stronger next year. The production capacity of the largest business area according to export value, paper industry, will fall substantially both years. / PTT
 • SkogsSverige får responsiv design och önskar alla läsare glad påsk!

  Kategorier: Skog
  Sedan oktober 2014 har vi arbetat med att anpassa SkogsSveriges webbplats för responsiv design, dvs att innehåll och funktioner automatiskt anpassar sig efter om du går in med dator, platta eller mobil. På Skärtorsdagen den 2/4 påbörjar vi arbetet med övergången. SkogsSverige tar också påskledigt och återkommer därför den 10/4. Vi önskar alla våra läsare en riktigt glad påsk!
 • Iggesund sänker koldioxidutsläppen ytterligare

  Kategorier: Massa- och pappersindustrin
  Iggesund Paperboards svenska massa- och kartongtillverkning vid Iggesunds Bruk sänkte sina fossila koldioxidutsläpp med 86 procent från 2013 till 2014, från en redan låg nivå. Det är bland annat resultatet av investeringen i en ny sodapanna som stod färdig i juni 2012.
 • Vårförsöket 2015 - lövsprickning i skog och öppen mark

  Vill du och dina elever delta i riktig forskning? Under två år har vi genomfört ”Höstförsöket” där tusentals elever från Abisko till Trelleborg har deltagit. Det har gett enastående forskningsdata som presenterats på en vetenskaplig konferens och väckt mycket nyfikenhet bland forskningskollegor i andra länder. Nu bjuder vi in till ett nytt samarbete mellan skola och forskning med utgångspunkt i naturens kalender.