Svårare att ta över när Skogsindex stiger

Skogssällskapets Skogsindex – kvoten mellan marknadspris och avkastningsvärde – har ökat något. Fastighetspriserna har planat ut på en relativt hög nivå, samtidigt som virkespriserna har stagnerat. Det gör det tufft att ta över en skogsfastighet – allt fler väljer nu att sälja släktgården. / Skogssällskapet

Nyhetsarkiv

  Annons
 • SkogsSverige rapporterar från MellanskogsElmia

  Kategorier: Skog
  SkogsSverige kommer att rapportera i alla våra digitala medier från MellanskogsElmia den 22-23/8. Skogsmässan som är den största mötesplatsen för det mellansvenska skogsbruket finns på Ösby Naturbruksgymnasium i Saladamm, norr om Sala. Följ SkogsSverige på Facebook och Twitter när vi löpande lägger in aktiviteter från evenemanget och vi kommer under fredagen den 22/8 och lördagen den 23/8 att enbart publicera nyheter om MellanskogsElmia på vår webbplats.
 • SCA invigde Sörgraninge mångfaldspark

  Kategorier: Friluftsliv & jakt, Massa- och pappersindustrin
  Med kulning, plakettuppsättning och många intressanta föredrag invigdes den 19 augusti SCAs tredje mångfaldspark, Sörgraninge i Ångermanland. Invigningen gjordes i samarbete med Länsstyrelsen i Västernorrland som invigde två nya naturreservat. – I parkerna ska vi använda en mångfald av åtgärder och skötselmetoder för att förstärka de värden som redan finns och för att skapa nya, säger Mats Sandgren, vd för SCA Skog. / SCA
 • Välkommen på invigningen av Sörgraninge mångfaldspark och två nya naturreservat i Ångermanland

  Tisdag den 19 augusti inviger SCA i samarbete med Länsstyrelsen i Västernorrlands län Sörgraninge mångfaldspark och två nya naturreservat. SCAs mångfaldsparker är större landskapsavsnitt på flera hundra hektar, där minst halva skogsmarksarealen ska avsättas eller skötas för att gynna natur- och kulturvärden. I parkerna ska vi använda oss av en mångfald av åtgärder och skötselmetoder för att förstärka de värden som redan finns och för att skapa nya.
 • Skogsbranden i Sala, 1408117. Foto: Kustbevakningen

  Skogsbranden i Sala

  Kategorier: Skog
  På söndagskvällen den 10 augusti informerade Länsstyrelsen i Västmanland om att fokus i släckningsarbetet nu ligger i kanterna. Därmed minskar behovet av de inlånade flygplanen, som därmed avslutade sin insats. De öppna lågor som flammar upp kommer att hanteras av markpersonalen och resterande helikoptrar. Fokus ligger också på att öppna de vägar som i nuläget är stängda. Torsdagen den 31 juli började den stora skogsbranden härja mellan Surahammar och Sala, Västmanland. Den spred sig till ett område på ca 1 x 1,5 mil. Ett tusental boende evakuerades undan vad som beskrivs som den värsta skogsbranden i Sverige i modern tid. Ett dödsoffer har krävts. Drabbade är AB Karl Hedin, Sveaskog, Bergvik skog samt Svenska Kyrkan i Västerås där tusentals hektar har brandhärjats. Även flera privata skogsägare inom skogsägareföreningen Mellanskog har drabbats och gårdar har evakuerats inkl djurbesättningar.
 • Biologisk mångfald och skogsproduktion – en målkonflikt i skogen?

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Nina Pettersson har nyligen tagit kandidatexamen på Skogs- och Träprogrammet på Linnéuniversitetet. Syftet med hennes examensarbete har varit att undersöka hur olika aktörer inom skogsnäringen och miljörörelsen ser på jämlikheten mellan skogspolitikens miljömål och produktionsmål. Den svenska skogen spelar många viktiga roller i Sverige, den är en viktig naturresurs och en stor ekonomisk näring i landet. Skogen hyser en mängd arter och ekosystem som är viktiga av etiska, estetiska och ekologiska anledningar.
 • Rovdjursdiskussion i Almedalen

  Under politikerveckan i Almedalen på Gotland kommer Svenska Jägareförbundet anordna debatt kring den svenska rovdjurspolitiken. / Jaktjournalen
 • Twitter och Facebook bland träden!

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Carl Danielsson heter han som twittrar och facebookar i skogen. Carl är 23 år och går på Skogsmästarskolan. Han har blivit utsedd till ambassadör för Skogen i Skolan och webbportalen SkogsSverige. Hans uppgift är att återkommande se till att det som händer på skolan och därmed också i skogen blir berättelser på nätet.
 • Timmerlass med häst

  Skogsmuseet i Lycksele satsar på nya pedagogiska utställningar

  Kategorier: Forskning & utbildning, Skog
  De två permanenta utställningarna Huggarepoken och Maskinepoken från 1840 till 1950 kompletteras nu med "Samer i skog" som öppnas den 15 juni. Förskolebarn och elever lever sig in i olika roller i lek- och lärrummet och en fullt utrustad toppmodern möteslokal erbjuder trådlöst nätverk och smartboard. Ture Hennersson är museitekniker och har arbetat på Skogsmuseet i tjugo år. - Vi är det enda skogsmuseet som har öppet året runt och vi finns i ett naturskönt område vid Gammplatsen i Lycksele med anor från 1600-talet. Hjärtligt välkomna till oss!
 • De nyttjade skogen – ljud, toner och musik

  Kategorier: Skog
  En annorlunda skogshistorisk exkursion i trakterna norr om Siljan ackompanjerad av musik, näverlurar och koskällor. År 1906 arrangerade Anders Zorn den första spelmansstämman för hornblåsare med bland annat syftet att fånga upp och bevara stämmor och musik som härrörde från fäboddriften i skogarna i norra Dalarna. Under den här exkursionen kommer vi att få återuppleva hur det lät under denna spelmansstämma. Samling tisdagen den 26 augusti kl 12 30 vid Zorngården i Mora (intill kyrkan). Avslutning onsdagen den 27 augusti cirka kl 14 vid Östra Grunubergs fäbodar.
 • Nordisk skogshistorisk konferens 2014

  Kategorier: Skog
  Konferens 2014 Varje år träffas skogshistoriskt intresserade på den Nordiska skogshistoriska konferensen. Den här gången står Skogshistoriska Sällskapet och Skogsmuseet i Lycksele för värdskapet.
 • Karl Hedin AB

  AB Karl Hedin Bygghandel förvärvar XL Byggcenters verksamhet i Trollhättan och Vänersborg

  Kategorier: Trä och träindustrin
  AB Karl Hedin Bygghandel, ett dotterbolag till AB Karl Hedin Industri med verksamhet inom sågverk, träförädling, emballage, bygg- och industrihandel, förvärvar 2014-06-01 XL Byggcenter med bygghandelsverksamhet i Trollhättan och Vänersborg.
 • Anmäl intresse för Skogskollo 2015 redan idag

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Nu kan ni intresseanmäla er till Skogskollo 2015. Det planeras att anordna ett Skogskollo i Västernorrland (Sollefteå) och ett i Västerbotten (Burträsk) sista veckan innan skolan startar efter sommaren nästa år. Så snart anmälan öppnar under våren 2015 återkommer vi med en förfrågan och ni kan då välja om ni vill delta.