Svårare att ta över när Skogsindex stiger

Skogssällskapets Skogsindex – kvoten mellan marknadspris och avkastningsvärde – har ökat något. Fastighetspriserna har planat ut på en relativt hög nivå, samtidigt som virkespriserna har stagnerat. Det gör det tufft att ta över en skogsfastighet – allt fler väljer nu att sälja släktgården. / Skogssällskapet

Nyhetsarkiv

 • Skogen i Skolans skrivtävling

  Välkommen till Skogen i Skolans skrivtävling

  Skogen i Skolan i samarbete med Skogsstyrelsen utlyser en skrivtävling för landets elever i år 6-9. Vi vill fortsätta vårt samarbete med skolan och sprida intresse och kunskap om skog. Tävlingen syftar till att ge oss insikt i hur flickor och pojkar ser på skog och vi vet att eleverna är våra bästa lärare i att visa hur vi kan bidra till ökad skogskunskap. Vi hoppas också kunna bidra till ökad måluppfyllelse för skolans undervisning under åren 6-9. Välkomna med era bidrag!
 • Sök kurser på Linnéuniversitetet som är framtagna i samverkan med trä- och byggbranschen!

 • Bengt Ek, vd Föreningen Skogen berättar om verksamheten på årsmötet 2014

  Föreningen Skogen bytte ordförande efter årsmötet

  Kategorier: Skog
  Efter Föreningen Skogens årsmöte den 9/4 2014 går nuvarande ordförande Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna, in som styrelseledamot medan Herman Sundvist, skogsskötselchef på Sveaskog, valdes som ny styrelseordförande fram till årsmötet 2016. Styrelsens strategiarbete innebär en förändringsprocess för föreningen och tidningen Skogen. / SkogsSverige
 • Vägen till en mer effektiv skotare kanske går via EU

  Kategorier: Forskning & utbildning, Massa- och pappersindustrin, Skog
  Förstudierna kring en ny typ av bandgående skotare har givit stark mersmak. Bakom projektet, som heter GENTLE, står ett antal företag inom skogsbruket, försvarsmaterialtillverkaren BAE Systems Hägglunds, Skogforsk och skogsmaskintillverkaren Komatsu. Tillsammans med företag och organisationer från ytterligare sju länder söker man nu forskningsstöd från EU.
 • 2014 års pristagare på Skogsnäringsveckan

  SNV14 - från futurologer till gränsöverskridande samarbeten

  Kategorier: Skog
  Årets Skogsnäringsvecka på Münchenbryggeriet inleddes med ett antal seminarier varav Skogen i Skolan medverkade på "Flickor och skogen" och Föreningen Skogen berättade om 100 år på 40 minuter. Futurologen Magnus Lindkvist gav bakgrundsbilder till framtiden. H.M. Konung Carl XVI Gustaf delade ut utmärkelserna Bernadottepriset, Guldkvistar och Stiftelsen Gunnar Sundblads Forskningsfonds Kompetensutvecklingspris. Under eftermiddagen inleddes Skogsindustriernas öppna årsmöte med att infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd förmedlade Regeringens infrastruktursatsningar. Marie Wickberg, Näringsdepartementet berättade om det Nationella skogsprogrammet. Dagen avslutades med en paneldebatt om biobaserade material och ett anförande om fibern i en gränslös värld.
 • Länsstyrelsen foto Jan Lindmark

  Anmälan till Skogskollo 2014 har öppnat

  – Skogskollo är ett sätt att väcka flickors intresse för skogen och ge dem möjlighet att träffa kompetenta kvinnor från olika områden inom skogssektorn, säger Erika Nilsson, verksamhetsledare för Mera Skog i Västerbotten.
 • God miljöhänsyn

  Vad är en hänsynskrävande biotop? Vilka naturvärden kan finnas där du planerar att avverka? Hur bör hänsynen tas när du utför en föryngringsavverkning? På följande sidor får du hjälp att hitta svaren. / Skogsstyrelsen
 • Utbildningsdag för Skogen i Skolans regionsamordnare och kontaktpersoner

  Skogen i Skolans Nationella kansli utbildar regionsamordnare och kontaktpersoner

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Under utbildningsdagen fick deltagarna lära sig mer om utomhuspedagogik - ett utomhusbaserat lärande, förutsättningar för lärare och diskussion om hur flickor ska bli mer intresserade av att vistas ute i skogen. Åsa Godeau, verksamhetsledare för Skogen i Skolan, ledde dagen som ordnades för Regionsamordnare och kontaktpersoner från flera delar av Sverige.
 • Doktor för tredje gången

  Hög ålder är ingen begränsning, snarare tvärtom menar Bengt Ager, 86, som häromdagen disputerade för tredje gången i sitt liv. Första gången 1963 blev han Skoglig doktor, 1993 blev han Teknologie doktor och nu 2014 Filosofie doktor. Avhandlingen som han just disputerat med handlar om skogsarbetets historia. / Norrbottenskuriren
 • Skogskollo 2014 - tävling!

  I sommar kan tjejer i Region Västerbotten och Västernorrland som till hösten ska börja klass 5-7 åka på Skogskollo i Sollefteå eller Burträsk. Nu kan man också vara med och tävla om sin önskepunkt på programmet. Håll ögonen öppna för snart öppnar anmälan!
 • Umeåforskare bjuder till världskonferens om ett av skogsforskningens hetaste spår

  Kategorier: Bioenergi, Forskning & utbildning
  I augusti 2014 kommer forskarelit och industrirepresentanter till Umeå för att hålla konferens om ett av de allra hetaste forskningsspåren inom förädling av och användning av trädråvara: Lignin och dess applikationer. Konferensen Lignin 2014 är en av de första i världen som tar ett samlat grepp om växtpolymeren lignin, från grundforskning om dess uppbyggnad till industriell uppskalning och kommersialisering av produkter. Den arrangeras av det skogsforskningskluster som finns vid Umeås två universitet, under ledning av Umeå Plant Science Centre och forskningsmiljön Bio4Energy. / Bio4Energy
 • Besökare med Skogen i Skolans kassar från förskolan Sagobacken i Vretstorp, Hallsbergs kommun, Örebro

  Med skogen som klassrum på Förskoledagarna

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Skogen i Skolans nationella kansli och Region Mälardalen var utställare på Förskoledagarna den 12-13/3 där vi mötte hundratals intresserade lärare och ledare för förskolor. Vi presenterade vårt nya läromedel för förskolan utgår från utomhuspedagogik innehåller övningar, är anpassat efter läroplanen och du kan utvärdera förmågor. Deltagarna fick en Skogen i Skolan-kasse med läromedlet för förskolan, läromedlet "Möjligheter i skolskogen", vår jubileumsskrift och en burk med tallfrön.