Undertecknat köpekontrakt angående försäljning av skogsfastigheter

Written by Gunilla Häggström On the 0 Comments
Köpekontrakt har idag undertecknats om försäljning av totalt 1.547 ha mark, varav 1.401 ha produktiv skogsmark. Köpeskillingen, efter avdrag för försäljningskostnader, uppgår till 123,2 Mkr. Köpare är A.J. Produkter i Hyltebruk AB. Affärens genomförande kräver att förvärvstillstånd beviljas. / Bergs Timber

Nyhetsarkiv

  Annons
 • Vem är mästare i skogen?

  Kategorier: Forskning & utbildning, Skog
  SM I SKOG 2015 är avgjort. Skog och Ungdom arrangerade i samarbete med skogsföretag och Ryssby Naturbruksgymnasium SM I SKOG den 22-23 maj.
 • Europas första pilotanläggning för nanokristallin cellulosa

  Kategorier: Forskning & utbildning
  MoRe Research gör, tillsammans med Holmen och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, en satsning på nanokristallin cellulosa, genom att uppföra en pilotanläggning i Örnsköldsvik. Anläggningen blir den första i sitt slag i Europa och är ett viktigt steg för att intresserade företag i stor skala ska kunna utveckla nanokristallin cellulosa ur cellulosabaserat material.
 • SkogsSverige rapporterar från SkogsElmia och Skogsnolia

  Följ SkogsSverige under SkogsElmia och Skogsnolia

  Kategorier: Skog
  SkogsSverige kommer att göra reportage från mässorna SkogsElmia den 4-6 juni och Skogsnolia den 11-13 juni. Följ oss på skogssverige.se, i våra nyhetsbrev och sociala medierna Facebook och Twitter.
 • Norrskog investerar i inlandet - trots politisk osäkerhet!

  Kategorier: Skog
  Ett helt nytt måleri invigs om några dagar vid Norrskogs industri i Hammerdal. Det var en av många positiva punkter som presenterades vid Norrskogs stämma i Åsele idag, 19 maj.
 • Iggesund startar service på amerikanska västkusten

  Kategorier: Massa- och pappersindustrin
  Iggesund Paperboard startar en distributionsservice på amerikanska västkusten, och därmed är Invercote tillgänglig från kust till kust i USA. Ökande från varumärkesägare på västkusten i Invercotes unika egenskaper och intresse från några nyckelkunder har varit avgörande för detta steg.
 • Rysk trävaruexport slår rekord

  Kategorier: Trä och träindustrin
  Den ryska trävaruexporten fortsätter att stiga mot ny toppnivå. Bara under mars exporterade Ryssland två miljoner kubikmeter barrträvaror. / Woodstat
 • Jämtländska tjädrar och orrar till Tyskland

  Kategorier: Friluftsliv & jakt
  Jämtländska tjädrar och orrar ska få flytta till Tyskland för att rädda situationen i Tyskland – där arterna håller på att dö ut. / Länstidningen
 • Positiv framtidstro vid Mellanskogs föreningsstämma

  Kategorier: Skog
  Vid gårdagens föreningsstämma i Uppsala fick Hans Tibell, Östhammar motta Mellanskogs utmärkelse, Guldnålen, som uppskattning för det arbete han genom åren lagt ner för att driva skogsägarnas rätt att bruka och äga sin skog. Priset Träkronan delades i år ut till Preem AB.
 • Nerv och spänning i designutbildning

  Kategorier: Massa- och pappersindustrin
  ”Det finns mycket spännande man kan göra i den akademiska miljön. Men den spänning och nerv som uppstår när ett företag stiger in med realistiska uppgifter kan vi inte återskapa”, berättar Sallyanne Theodosiou, Senior Lecturer Graphic Design och hennes kollega Sophie Beard, båda vid University for the Creative Arts, Epsom, UK.
 • Stort intresse för PPT-gruppens vårseminarium

  Kategorier: Massa- och pappersindustrin
  Ett 80-tal personer inom svensk skogsindustri samlades den 22 april 2015 på Swecos huvudkontor i Stockholm för vårmöte med PPT, Swedish Pulp & Paper Technology Group.
 • Strukturerad dialogprocess - regeringsuppdraget Adaptiv skogsskötsel

  Hyggesfritt skogsbruk - möjligheter och konsekvenser

  Kategorier: Forskning & utbildning, Skog
  Future Forests bjöd in till seminarium den 28 april på KSLA, Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien. Föredragshållarna var forskare och professorer från SLU och Skogforsk. Deltagarna kom bl.a från LRF Skogsägarna, Skogforsk, Sveaskog, SLU, BillerudKorsnäs m.fl. skogliga bolag och organisationer. År 2013 fick Skogsstyrelsen och SLU ett nytt regeringsuppdrag om adaptiv skogsskötsel. Uppdraget innebär analys av om det inom ramen för skogsvårdslagen finns åtgärder som främjar en ökad produktion av biomassa, samtidigt som miljöhänsyn vägs in. På programmet fanns punkterna virkesproduktion och ekonomi, drivning, kol och klimat, biologisk mångfald, rotröta och sociala värden.
 • Handskrivet motstånd mot smartphoneanvändning

  Kategorier: Massa- och pappersindustrin
  Hur får man skolelever och ungdomar att släppa taget om sin smartphone och istället skriva för hand? Bernard Bouvet är ordförande i Union Professionnelle de la Carte Postale, UPCP, en intresseorganisation för vykortsbranschen i Frankrike, har kanske inte alla svaren, men gör i alla fall aktivt motstånd. På senare år UPCP satt sig själva och vykorten på kartan genom att skapa Semaine de l’écriture, Skrivveckan, som är en satsning på att lära skolelever värdet av det handskrivna. Iggesund Paperboard har sedan starten stött aktiviteterna för att få fler skolelever att skriva genom att ställa material till förfogande för kampanjkorten.