Exempel, 2015-04-27
Exempel, 2015-04-27

Nyhetsarkiv

 • Sök tjänsten som verksamhetsledare Skogen i Skolan

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Vi söker dig som vill utveckla modern utomhuspedagogik på skolans villkor. Du ska stödja samarbetet mellan skolan och skogssektorn i landets 10 regioner. / Skogen
  Läs mer
 • Fentons reagens som förbehandlingsmetod vid framställning av mikrofibrillärcellulosa

  Kategorier: Forskning & utbildning
  En behandling med väteperoxid och järn vid sura betingelser (Fentons reagens) minskar energibehovet vid framställning av mikrofibrillär cellulosa (MFC) jämfört med konventionell enzymatiskförbehandling. Tillsatt till en kartongmäld ger behandlingen en tydlig styrkeökning. Det visar en licentiatavhandling av Pia Hellström, Vipp industriforskarskola vid Karlstads universitet. / Karlstad Universitet
  Läs mer
 • Fentons reagens som förbehandlingsmetod vid framställning av mikrofibrillärcellulosa

  Kategorier: Forskning & utbildning
  En behandling med väteperoxid och järn vid sura betingelser (Fentons reagens) minskar energibehovet vid framställning av mikrofibrillär cellulosa (MFC) jämfört med konventionell enzymatiskförbehandling. Tillsatt till en kartongmäld ger behandlingen en tydlig styrkeökning. Det visar en licentiatavhandling av Pia Hellström, Vipp industriforskarskola vid Karlstads universitet. / Karlstad Universitet
  Läs mer
 • Människan avskogade fjälldal redan för 1000 år sedan

  Kategorier: Forskning & utbildning, Skog
  Fjälldalar som kalhöggs för 1 000 år sedan har fortfarande inte återbeskogats, trots att klimatet blivit varmare visar ny studie. Huggningar av fjällbjörk i en zon närmast kalfjället för byggnadsvirke och brännved ledde till avskogning under perioden 800 till 1100 e. Kr. och skogen har fortfarande inte kommit tillbaka 1000 år senare. Det visar en ny studie genomförd av forskare verksamma vid SLU i Umeå och vid vid Silvermuseets forskningsinstitut INSARC i Arjeplog. / SLU
  Läs mer
 • Södra satsar ytterligare på forskning och utveckling

  Kategorier: Forskning & utbildning, Skog
  Södras föreningsstyrelse har beslutat att tillföra Södras forskningsstiftelse ytterligare 50 miljoner kronor för att främja FoU inom skoglig och skogsindustriell verksamhet i södra Sverige. / Södra
  Läs mer
 • Annika Nordin belönas med guldkvisten

  Kategorier: Forskning & utbildning
  "Som ledare för det omfattande forskningsprogrammet Future Forests har professor Annika Nordin [...] gift ihop disparata forskningsfält och fört samman forskare från vitt skilda fakulteter och med mycket växlande bakgrund. Samtidigt har hon fört ut forskningen och kunskaper om svenskt skogsbruk i världen. Annika Nordins insatser inom forskningen har stor betydelser för hur en allt mer komplex skogssektor ska kunna hantera en allt mer komplex omvärld." (Citat från motiveringen.) / Future Forests
  Läs mer
 • Excellent intresse för svenskt trä i Mellanöstern

  Kategorier: Trä och träindustrin
  Hans Excellens Hussain Nasser Lootah, generaldirektör för Dubai Municipality, visade sitt intresse för modernt träbyggande och möbeldesign i trä genom att besöka invigningen av Svenskt Träs paviljong på Dubai Wood Show, Mellanösterns största mässa för träprodukter. I den svenska paviljongen deltog tio svenska sågverksföretag, som tillsammans representerar cirka 70 procent av den svenska träexporten. / Skogsindustrierna
  Läs mer
 • Cocktail ur naturen bekämpar parasiter och trädsvampar

  Kategorier: Forskning & utbildning
  Genom en ny metod kan naturliga ”cocktails” utvecklas snabbare för att bekämpa olika skadegörare. Det visar en ny avhandling vid Mittuniversitetet. Genom att testa olika mixer av naturliga substanser kan den mest optimala blandningen skapas mot den aktuella skadeorganismen. / Mittuniversitetet
  Läs mer
 • Växande intresse för svenskt trä i Kina

  Kategorier: Trä och träindustrin
  2000 till 2005 ökade Kinas import av timmer från 10 miljoner till 30 miljoner kubikmeter. Även importen av sågade trävaror genomgick en liknande utveckling. Och under andra kvartalet 2009 var Kina världens näst största importör av sågade barrträdsvaror. / SCA
  Läs mer
 • Svag rubel stärker rysk träexport

  Kategorier: Trä och träindustrin
  Den fallande rubeln har tagit den ryska exporten av trävaror till rekordnivåer. Detta är tydligast i Kina där Ryssland nu står för hälften av landets totala träimport.Under januari och februari 2015 exporterade Ryssland en miljon kubikmeter sågat virke till Kina, vilket är 20 procent mer än under samma period 2014. Samtidigt minskade Kina importen från Kanada med 27 procent.
  Läs mer

Sidor