Exempel, 2014-11-26
Exempel, 2014-11-26

Nyhetsarkiv

 • Hus, broar och kläder av trä

  Kategorier: Trä och träindustrin
  Det behövs en långsiktig skogspolitik med balans mellan produktions- och miljöhänsyn. Klimat- och energifrågan kan lösas genom att bygga med trä. Det var slutsatser på konferensen om svensk trä- och skogsindustrins framtid. / Dala-Demokraten
  Läs mer
 • Ingen fara med skogen

  Kategorier: Skog
  Om man förläst sig på Maciej Zaremba i Dagens Nyheter, eller tagit diverse knepiga naturskyddsorganisationer för mycket på orden, kan man säkert gå omkring och tro att den svenska skogen är utsatt för en miljöfarlig skövling. Och att särskilt den så kallade gammelskogen är på väg att försvinna. Men ack, hur bedrägligt fel är icke detta! Den officiella riksskogstaxeringen vid Sveriges Lantbruksuniversitet, som mätt vårt lands skogsbestånd i 90 år, har nu nämligen fakta som diametralt motbevisar domedagens profeter. Sanningen att säga har vi ingen gång sedan mätningarnas början på 1920-talet haft så mycket skog i Sverige – inte så mycket ung skog, inte så mycket medelålders skog och inte heller så mycket gammal skog. / Sörmlandsbygden
  Läs mer
 • Elmia och DLG lanserar skogsmässa i Transylvanien

  Kategorier: Skog
  Nästa år arrangeras Forest Romania för första gången – en skogsmässa som visar maskiner och teknik i arbete. Mässan hålls i Transylvanien den 16-18 september och är ett samarbete mellan Elmia, som arrangerar världens största skogsmässa, Elmia Wood, och DLG i Tyskland, som arrangerar världens största lantbruksmässa, Agritechnica. / Elmia
  Läs mer
 • Sveaskog redovisar fakta om sina naturvårdsskogar

  Kategorier: Skog
  Intresset för hur Sveaskog arbetar med att skydda skog med höga naturvärden är stort. Från och med den 20 november redovisar vi därför på vår hemsida var vi avsatt skog och hur vi har resonerat kring urvalet av våra 300 000 hektar skyddade naturvårdsskogar. / Sveaskog
  Läs mer
 • Buying Your First Forest in 3 Steps

  Kategorier: Forestry
  Buying your first forested property can quickly turn into a nightmare if certain steps are not understood and followed. / About.com Forestry
  Läs mer
 • Stöd för upparbetning av brandskadat virke

  Kategorier: Skog
  Regeringen har avsatt pengar till ett tillfälligt stöd för upparbetning av virke som skadats i branden i Västmanland den 31 juli – 11 september 2014. Stödet gäller virke som ska användas för energiproduktion. / Skogsstyrelsen
  Läs mer
 • Ny produkt minskar andelen tidningspapper

  Kategorier: Massa- och pappersindustrin
  Holmen Paper lanserar under våren 2015 en ny produkt inom SC-segmentet vilket minskar företagets produktion av tidningspapper. ­– Vår satsning medför ganska snart en betydande volymförändring för tidningspapper, kommenterar försäljnings- och marknadsdirektör Karolina Svensson. / Holmen
  Läs mer
 • New product reduces newsprint capacity

  Kategorier: The pulp and paper industry
  Holmen Paper is launching a new product in the SC segment in spring 2015, which will reduce the company’s production of newsprint. “This new initiative will quickly bring about a significant change in newsprint volumes,” comments sales and marketing director Karolina Svensson. / Holmen
  Läs mer
 • Förnyat PEFC™-certifikat för Södra

  Kategorier: Skog
  Södra har fått förnyat skogsbrukscertifikat och spårbarhet för PEFC ™ de kommande fem åren. En extern revision har genomförts och drygt 60 fastigheter har granskats under 2014. Revisionen omfattar sociala frågor, miljö och produktion. / Södra
  Läs mer
 • Timmer från brandområdet på export

  Kategorier: Trä och träindustrin
  Många av Mellanskogs medlemmar drabbades av den stora branden i Västmanland och det har varit viktigt för Mellanskog att de ska få ut så högt värde som möjligt från den skog som avverkas. / Mellanskog
  Läs mer