Exempel, 2015-01-28
Exempel, 2015-01-28

Nyhetsarkiv

 • 3D papper från Stora Enso

  Kategorier: Massa- och pappersindustrin
  Stora Enso är med i ett utvecklingsprojekt som ska ta fram en metod att tillverka 3D-papper av träfiber. I projektet medverkar Innventia, Gruppo X di X Gruppo, BillerudKorsnäs, Stora Enso och Tetra Pak och projektet stöds av statliga innovationsmyndigheten Vinnova. Denna månad påbörjas en utbyggnad av Innventias pilotanläggning FEX för att tillverka högdeformerbara papper. En tänkbar applikation är 3D-förpackningar. / Dalarnas Tidningar
  Läs mer
 • Debatt: Konkurrensverket vägrar ta ställning

  Kategorier: Friluftsliv & jakt
  Kan regeringen dela ut pengar (50 miljoner kronor) till Jägareförbundet för att de ska tillhandahålla information och utbildning, utföra viltövervakning samt genomföra insatser i älgförvaltningen utan att upphandla tjänsterna – det så kallade allmänna uppdraget? / Skogsland
  Läs mer
 • Skogspriserna område för område

  Kategorier: Skog
  Här kan du se utvecklingen av skogspriserna i Sverige från 2004 till 2014, uppdelat i tre områden. Nu har det vänt i skogen. Snittpriserna på skogsmark ökade svagt under 2014, efter två års nedgång. / ATL
  Läs mer
 • Den nedåtgående trenden är bruten - Marknaden för skogsmark har stabiliserats under 2014

  Kategorier: Skog
  Marknaden för skogsmark har stabiliserats under 2014 visar statistik från Sveriges största fastighetsmäklare av jord- och skogsfastigheter, LRF Konsult. Prisutvecklingen i kombination med dagens låga ränteläge gör skogsmark till ett riktigt intressant investeringsalternativ. / LRF Konsult
  Läs mer
 • På regeringens uppdrag föreslår Länsstyrelsen i Gotlands län nya Natura-2000-område

  Kategorier: Friluftsliv & jakt
  Länsstyrelsen har på uppdrag av regeringen sammanställt ett förslag på 15 nya områden och 11 utökningar av befintliga områden till nätverket Natura-2000. Arbetet har genomförts genom sammanställningar av befintlig kunskap om naturen på Gotland samt med kompletterande fältinventeringar av bristnaturtyp. Totalt har närmare 20 000 hektar mark och 195 områden undersökts inför urvalet. Berörda markägare kommer att bli kontaktade kommande dagar. / Länsstyrelsen Gotland
  Läs mer
 • Alternativ skogsskötsel i ny bok

  Kategorier: Skog
  En handbok om hyggesfritt skogsbruk, Skogspraktikan, har getts ut av Visto Förlag. Boken beskriver alternativ till dagens konventionella skogsbruksmetoder, enligt författarna. / Skogsland
  Läs mer
 • Mångårigt arkeologiarbete belönas

  Kategorier: Skog
  Bernt Ove Viklund, Näsåker, har fått en utmärkelse av Kungliga skogs- och lantbruksakademien. – Jätteroligt, säger han. Det handlar om N.P Haléns donationsfond, en belöning som delas ut till personer "för enskilda, föredömliga insatser inom lanthushållningen, främst skogsvården. / Allehanda
  Läs mer
 • Skogsliv ersätts av nya kanaler

  Kategorier: Skog
  Sedan septembernumret har vi i tidningen SKOGEN fasta sidor med bevakning av Föreningen Skogens verksamhet. Vi berättar om medlemmar och deras arbete för skogen, om gemensamma aktiviteter, opinionsbildning, medlemsförmåner och lite om föreningens inre arbete. / Skogen
  Läs mer
 • Proposal for new Chairman of SCA

  Kategorier: The pulp and paper industry
  As detailed in the attached press release from AB Industrivärden, Sverker Martin-Löf has announced his intention to leave his directorships at the companies’ coming Annual General Meetings. On condition that the Nomination Committee proposes the change to SCA’s Board at the forthcoming Annual General Meeting, as stated in the attached press release, and the 2015 Annual General Meeting resolves in accordance with the proposal, the current CEO of Handelsbanken, Pär Boman, will be appointed the Chairman of the Board. / SCA
  Läs mer
 • Förslag till ny ordförande i SCA

  Kategorier: Massa- och pappersindustrin
  Som framgår av bilagda pressmeddelande från AB Industrivärden har Sverker Martin-Löf meddelat att han önskar lämna sina styrelseuppdrag vid kommande årsstämmor. Under förutsättning att valberedningen föreslår kommande årsstämma den förändring avseende SCA:s styrelse, som framgår av det bilagda pressmeddelandet och årsstämman 2015 beslutar i enlighet därmed, kommer nuvarande VD:n för Handelsbanken, Pär Boman, att utses till styrelsens ordförande. / SCA
  Läs mer