Exempel, 2014-04-23
Exempel, 2014-04-23

Nyhetsarkiv

 • Bilar med 74 ton på vägarna

  Kategorier: Massa- och pappersindustrin
  Samtidigt som skogsindustrin fått tillfällig dispens för timmerbilsekipage med 65 ton, tyngre än gällande vikt, planerar regeringen för att allmänt tillåta 74 ton. / Norrbottenskuriren
  Läs mer
 • Föreningen Skogen bytte ordförande efter årsmötet

  Kategorier: Skog
  Bengt Ek, vd Föreningen Skogen berättar om verksamheten på årsmötet 2014
  Efter Föreningen Skogens årsmöte den 9/4 2014 går nuvarande ordförande Carina Håkansson, vd Skogsindustrierna, in som styrelseledamot medan Herman Sundvist, skogsskötselchef på Sveaskog, valdes som ny styrelseordförande fram till årsmötet 2016. Styrelsens strategiarbete innebär en förändringsprocess för föreningen och tidningen Skogen. / SkogsSverige
  Läs mer
 • Virkeshandel och avverkningar nära rekordtakt i privata skogar

  Kategorier: Skog
  PTT-prognos - skogssektorn 1/2014. Förra året präglades virkesmarknaden och skogsbruket av raskt och hoppfullt arbetande. De stigande priserna på skogindustrins slutprodukter möjliggjorde förhöjningar också i priset på virke. I år och nästa år fortsätter en bra konjunktur, om osäkerheten i världsekonomin inte ändrar den gynnsamma utvecklingen i efterfrågan. / PTT
  Läs mer
 • Tvära kast i skogspressen

  Kategorier: Skog
  Hormoslyrbesprutningarna på 1970-talet är den mest omskrivna händelsen i skogspressen åren 1968–2003. Ingen annan fråga har väckt större känslor hos allmänheten och vänt opinionen mer mot det moderna skogsbruket. / Skogssällskapet
  Läs mer
 • Nu lanseras Heureka 2.0

  Kategorier: Forskning & utbildning, Skog
  Heurekasystemet är en programserie utvecklad på SLU som låter användare göra en stor mängd olika analyser och planeringsansatser för skogsbruk. Systemet kan riktas mot ett flertal mål och göra kort- och långsiktiga prognoser av virkesproduktion, ekonomi, naturvård, rekreation och kolinlagring. / SLU
  Läs mer
 • Gemensamt krafttag för barn och unga

  Kategorier: Friluftsliv & jakt
  Nätverket ”Naturens år” fokuserar just nu särskilt på att inspirera barn och unga till att vara ute. – Tillsammans kan vi öka kunskapen om hur och när ungdomar vill vara ute, och hur vi kan göra aktiviteter som passar dem, säger Stina Söderqvist som är nätverkets samordnare på Naturvårdsverket. / CNV
  Läs mer
 • 142 miljoner kronor till jord- och skogsbrukare

  Kategorier: Politik & Ekonomi, Skog
  Svenska jord- och skogsbrukare får miljonutdelning från sin egen bank. Det är överskott i Landshypotek Bank som nu går tillbaka till låntagarna. 142 miljoner kronor går till jord- och skogsbrukare över hela landet. / Landshypotek Bank
  Läs mer
 • Vägen till en mer effektiv skotare kanske går via EU

  Kategorier: Forskning & utbildning, Massa- och pappersindustrin, Skog
  Förstudierna kring en ny typ av bandgående skotare har givit stark mersmak. Bakom projektet, som heter GENTLE, står ett antal företag inom skogsbruket, försvarsmaterialtillverkaren BAE Systems Hägglunds, Skogforsk och skogsmaskintillverkaren Komatsu. Tillsammans med företag och organisationer från ytterligare sju länder söker man nu forskningsstöd från EU.
  Läs mer
 • Skogens möjligheter

  Kategorier: Bioenergi, Forskning & utbildning
  Intresset för svensk skog har ökat markant i och med att biobränslen blivit en allt viktigare del i vår energiförsörjning. Kungl. Vetenskapsakademien anordnar därför en workshop om bland annat skogstillväxten, skogens möjligheter som kolsänka och möjligheten att fånga in koldioxid. / KSLA
  Läs mer
 • Låt skolan komma ut ur klassrummen

  För att den svenska skolan ska utvecklas behöver den följa nya forskningsrön, lämna katedern och välkomna nya och fler sätt att lära, skriver skolpolitikerna Louise Malmström och Nicklas Rudberg (S) tillsammans med Anders Szczepanski, forskare i pedagogik vid Linköpings universitet. / Dagens samhälle
  Läs mer