Vedens uppbyggnad

Senast ändrad: 2014-03-19 10:22

Furuträd

Olika träslag har olika egenskaper och vedens uppbyggnad avgör vilka dessa egenskaper är. Här nedanför kan du klicka dig vidare till artiklar om hur barrved är uppbyggd och vad den innehåller, hur yttre förutsättningar som till exempel vind och växtplats påverkar träets egenskaper och vad som krävs för ett högkvalitativt virke.  

Tallvedens uppbyggnad
Vedcellens uppbyggnad
Vedens kemiska sammansättning
Reaktionsved
Växtvridenhet
Kvalitetskrav
Var och hur man hittar fina furor
 


Källor:
Ekonomisk Skogsproduktion, Vadim Söderström, 1973
Utvecklingsprojekt Skärgårdstimmer, Yrkeshögskolan Ekenäs Finland 1998
Torkat virke - hur man ställer rätt krav" av Björn Esping (nr 9811077)
Virkesmätningsrådet (VMR) Sverige
Fakta från Svenskt trä
Fakta från Skogsindustrierna
Professor Tom Morén, Luleå Tekniska Universitet
KTH Träteknologi
Besvarade frågor i SkogsSveriges frågelåda